Connect with us

Cultural

కాల భైరవుడు: హిందూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు

Published

on

భైరవ లేదా భైరవుడు శివుని అవతారం. భైరవుడు నాగుల్ని చెవిపోగులుగా, దండలకు, కాలికి, యజ్ఞోపవీతంగా అలంకరింబడి ఉంటాడు. ఇతడు పులి చర్మాన్ని, ఎముకల్ని ధరిస్తాడు. ఇతని వాహనం శునకం. భైరవుడు హిందువులకు, బౌద్ధులకు పవిత్రమైన దేవుడు. అలాగే నేపాల్ దేశంలో ముఖ్యమైన దేవుడు.

కాల భైరవ వృత్తాంతం: పరమశివుని అవమానించిన బ్రహ్మదేవునిపై శివుడు ఆగ్రహానికి గురియై భైరవుడిని సృష్టించి బ్రహ్మ దేవుని తలని ఖండించమని ఆదేశిస్తాడు. వేంటనే భైరవుడు శివుడని అవమానించిన బ్రహ్మదేవుని ఐదు శిరస్సులలో ఒకదానిని ఖండిస్తాడు. అనంతరం బ్రహ్మహత్యా పాతకం నుంచి బయటపడటానికి శివుని అనుగ్రహం మేరకు బ్రహ్మ దేవుని కపాలమును చేతిలో పట్టుకుని అనేక ప్రాంతాలను దర్శిస్తూ ఎక్కడైతే ఆ కపాలం పడుతుందో అప్పుడు పాప ప్రక్షాళన అవుతుందని పరమశివుడు చెప్తాడు. చివరకు ఆ కపాలం కాశీ నగరంలో పడటం వలన ఆ నగరాన్ని బ్రహ్మ కపాలం అని కూడా పిలుస్తారు.

కాల భైరవుడు మనకి వివిధ క్షేత్రాలలో ఎనిమిది రకాలుగా కనిపిస్తారు :- 1. అసితాంగ భైరవుడు, 2. సంహార భైరవుడు, 3. రురు భైరవుడు, 4. క్రోధ భైరవుడు, 5. కపాల భైరవుడు, 6. రుద్ర భైరవుడు, 7. భీషణ భైరవుడు, 8. ఉన్మత్త భైరవుడు. కాలభైరువుడికి ఎనిమిది రూపాలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క రూపానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది.

1) అసితాంగ భైరవుడు
అసితాంగ భైరవ రూపంలో శివుడు బంగారం రంగులో ఉంటాయి. ఆ విగ్రహానికి నాలుగు చేతులు ఉంటారు. ఒక చేతిలో త్రిశూలం, మిగిలిన చేతులలో మూగ, పాషా మరియు కత్తులు ఉంటాయి.
ఈ దేవుడి యొక్క మంత్రం ఓం హ్రీ హ్రీం హర్ జమ్ క్లామ్ క్లమ్ బ్రహ్మిదేవి సమేటియా అసితాంగ భైరవయ్య సర్వపాప నిర్వాత్యయం ఓం హ్రీమ్ పాత్ స్వాహా. ఈ మంత్రం తల్లి బ్రహ్మి దేవత అసానగనాసి దేవత రూపంలో కనిపిస్తుంది. ఈ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమున్నాంటే సృజనాత్మక శక్తిని మెరుగుపరచడం మరియు దాని యొక్క అన్ని విధుల్లో విజయం సాధించడం జరుగుతుందని పురాణాల్లో పేర్కొనబడింది.

2) రురు భైరవుడు
ఈ రురు భైరవ రూపంలో శివుడు మాణిక్యాలతో అలకరించబడి ఉంటాడు. అంతేకాదు అనేక రకాల ఆభరణాలతో తెలుపు రంగులో కనిపిస్తాడు. అతని వర్ణమాల, గాంట్లెట్, పుస్తకం మరియు సిరను కలిగి ఉంటాడు. అనాయసంగా కనిపిస్తాడు. ఈ రురు భైరవ మంత్రం: ఓం హ్రీం శ్రీ క్లెమ్ శ్రీ శ్రీ శ్రీమ్ సర్వ రాజా వశీకరాయ సర్వ జన మోహనయ సర్వ వాస్య త్వరలో ఇష్రామ్ క్విక్ క్రియమ్ శ్రీ స్వాహా. ఈ మంత్రం జపించడం వల్ల శత్రువులపై విజయం సాధించొచ్చు. కొంతమందిని మీ అధీనంలో ఉంచుకోవచ్చు.

3) చందా భైరవ
ఈ చందా భైరవ రూపంలో ఉండే శివుడు నీలం రంగులో సుందరంగా కనిపిస్తాడు. ఈ రూపంలో దర్శనమిచ్చే మహాదేవుడు అగ్ని, శక్తి, కడే మరియు కుండా ధరించిన మయూరవణుడు.
చందా భైరవ మంత్రం: ఓం హ్రీమ్ సర్వస్పక్తి రూపా బ్లూ వర్ణ మహా చందా భైరవయ నామ:
ఈ మంత్రం అర్థం ఏమిటంటే నీలం రంగులో ఉన్న మరియు అన్ని శక్తులలో గొప్పవాడు అయిన చందా భైరవ్ కు నమస్కరిస్తున్నాను. ఈ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల అత్యున్నత విశ్వాసం కలిగి ఉండటం, పోటీలలో అవలీలలో విజయం సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

4) క్రోథ భైరవుడు
క్రోథ భైరవుడు బూడి రంగులో కనిపిస్తాడు. పొడవైన కత్తి మరియు కేతఖావా అనే గొడ్డలితో దర్శనమిస్తాడు. ఈ రూపంలో కాలభైరవుడు హాక్ మీద నడుస్తాడు. క్రోథ భైరవుని మంత్రం: ఓం శ్రీ హ్రీమ్ శ్రీ శ్రీమ్ క్లెమెంట్ సర్వ విధాల ఉపశమనం. ఈ మంత్రం జపించడం వల్ల మన జీవితంలో శక్తివంతమైన మరియు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తిని ఈ శ్లోకం మీకు అందిస్తుంది.

5) ఉన్మత్త భైరవుడు
ఉన్మత్త భైరవుడు కేత, పరిగన మరియు ఈటె ధరించి ఉంటాడు. నవ్వుతున్న ముఖంతో తెలుపు రంగులో దర్శనమిస్తాడు. ఈ కాల భైరవ రూపం గుర్రపు స్వారీలో ఉంటుంది. ఉన్మత్త భైరవ మంత్రం: ఓం హ్రీమ్ వారహి సమైతయ మహా బోధి భైరవయ బృహవయ హీర్మ్. ఈ మంత్రం జపించడం వల్ల మీ మాటలపై నియంత్రణ సాధించటంలో మీకు సహాయపడుతుంది. అలాగే మీకు అద్భుతమైన వాక్చాతుర్యంతో మిమ్మల్ని వ్యాపిస్తుంది.

6) కపాల భైరవ
కపాల భైరువుడు పసుపు రంగులో ఉంటాడు. గామ్మవన మాదిరిగానే ఆయుధాలను ధరిస్తాడు.
ఈ కపాల భైరువుని మంత్రం: ఓం హ్రీమ్ క్రీమ్ హ్రీ శ్రీ కపాల భైరవయ. ఈ మంత్రం అర్థం ఏమిటంటే కపాల భైరవుడికి నమస్కరించి అతని ఆశీర్వాదం కోరుతున్నాను అని అర్థం.
ఈ మంత్రం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే అంగారక గ్రహం అన్ని ఉత్పాదకత లేని పనులు మరియు చర్యలను బేర్ చేస్తుంది.

7) భీషణ్ భైరవ
భీషణ్ భైరవ మాదిరిగానే ఆయుధాలు మరియు శవాన్ని ధరించే ఎర్రరంగులో ఉంటాడు.
భీషణ్ భైరవ మంత్రం : ఓం హ్రీమ్ భీషణ్ భైరవయ్య సర్వ నిర్వాణ నాయనా మామా వశం కురు కురు స్వాహా. ఈ మంత్రం అర్థం ఏమిటంటే దీని వల్ల అన్ని రకాల శాపాలను, మంత్ర విద్యల ప్రభావాన్ని అధిగమించేందుకు బీషణ భైరవుడికి నమస్కరిస్తున్నాను. దుష్టశక్తులు మరియు ప్రతికూల శక్తులను అధిగమించేందుకు భీషణ భైరవుడు సహాయం చేస్తాడు. ఈ మంత్రం జపించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే అన్ని రకాల దుష్టశక్తులు మరియు ప్రతికూల శక్తులను అధిగమించడానికి సహాయపడుతుంది.

8) సంహార భైరవ
సంహార భైరవ రూపంలో ఒక రకమైన మెరుపు, భైరవుడు తన చేతులలో ఆయుధాలు కలిగి ఉంటాడు. సంహార భైరవ మంత్రం : ఓం నామో భగవతయ్ సంహార భైరవ దెయ్యం దెయ్యం బ్రహ్మ రాక్షసాన్ ఉచతాయ ఉచతాయ సుమరాయయ సంహారయ సర్వయ భయం చెదనం కురు కురు స్వాహా. ఈ మంత్రం అర్థం ఏమిటంటే రాక్షసులు, పిశాచాలు, రుక్కాలు మరియు అన్ని ఇతర దుష్ట శక్తులను నాశనం చేసే సంహార భైరవుడికి నమస్కరిస్తున్నాను. ఈ మంత్రం అన్ని ప్రతికూల శక్తులను అధిగమించడానికి ఈ స్వామి నాకు సహాయం చేస్తాడు. ఈ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే గత చర్యల యొక్క అన్ని చెడులను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.

కాలభైరవాష్టకం
దేవ రాజ సేవ్య మాన పావనాంఘ్రి పంకజం,
వ్యాళ యజ్ఞ సూత్ర మిందు శేఖరం కృపాకరం |
నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం,
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||1||

భాను కోటి భాస్వరం భవాబ్ది తారకం పరం,
నీల కంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనం |
కాల కాల మంబుజాక్ష మక్ష శూల మక్షరం,
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||2||

శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం,
శ్యామ కాయ మాది దేవ మక్షరం నిరామయమ్|
భిమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవప్రియం,
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||3||

భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్త చారు విగ్రహం,
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్త లోక విగ్రహమ్ |
నిక్వణన్మనోజ్ఞ హేమ కింకిణీలసత్కటిం,
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||4||

ధర్మ సేతు పాలకం త్వధర్మమార్గ నాశకం,
కర్మ పాశ మోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్|
స్వర్ణవర్ణ శేశపాశశోభితాంగ మండలం,
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||5||

రత్న పాదుకాప్రభాభిరామ పాద యుగ్మకం,
నిత్య మద్వితీయమిష్ట దైవతం నిరంజనం|
మృత్యుదర్ప నాశనం కరాళదంష్ట్రమోక్షణం,
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||6||

అట్టహాసభిన్న పద్మజాండకోశసంతతిం,
దృష్టిపాతనష్ట పాపజాలముగ్రశాశనమ్|
అష్టశిద్ధిదాయకం కపాలమాలికంధరం,
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||7||

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తి దాయకం,
కాశివాసిలోకపుణ్య పాపశోధకం విభుమ్|
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్ప్రభుం,
కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||8||

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం,
జ్ఞాన ముక్తి సాధనం విచిత్రపుణ్య వర్ధనమ్|
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం,
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రిసన్నిధం ధ్రువమ్ ||9||

ఓం నమః శివాయ! హర హర మహదేవ శంభో శంకర!!

– సురేష్ కరోతు

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply